Bestil tid i dag på tlf. 62 61 18 75

Definition

Kiropraktik anvendes til at behandle smerter og funktionsforstyrrelser i led og muskler (1). Kiropraktorer er gennem en fem-årig universitetsuddannelse specielt uddannede til at diagnosticere sygdomme og funktionelle lidelser i muskler og led (2;3). Hyppigst behandler kiropraktorer patienter med smerter i rygsøjlen (4;5). Kiropraktorer anvender en række forskellige manuelle behandlingsteknikker, som oftest kombineres med træning, øvelser og rådgivning. Behandling hos kiropraktor er for det meste smertefri, og bortset fra forbigående ømhed og træthed stort set fri for bivirkninger.

Hvad er kiropraktik?

Kiropraktik betyder ”at behandle med hænderne”, og kiropraktorer har traditionelt anvendt en række forskellige manuelle teknikker i behandlingen af patienter. Mest kendt er nok manipulationsbehandling, hvor man med et hurtigt tryk eller impuls manipulerer med et led således, at der ofte opstår en karakteristisk ”knæk” lyd (6). Metoden anvendes til at fjerne eller lindre smerte og fejlfunktion fra led og muskler samtidig med, at patienten opnår større bevægelsesfrihed (7). Kiropraktorer anvender mange forskellige behandlingsteknikker til led, muskler og sener, og moderne kiropraktik indeholder et stort element af rådgivning, fysisk aktivitet og træning. Nogle kiropraktorer behandler desuden med akupunktur.

Hvilke lidelser behandler kiropraktorer?

Kiropraktorer behandler patienter med smerter og funktionsforstyrrelser i muskler og led, der ikke er baserede i f.eks. autoimmune eller maligne tilstande. Hovedparten af kiropraktorernes patienter lider af smerter i ryg og nakke med eller uden udstråling til ekstremiteter, rundt om brystkassen eller til hovedet (4;5). Kiropraktorer behandler endvidere  problemer i ekstremiteterne herunder idrætsskader (8;9). Hovedparten af kiropraktorernes patienter er i den arbejdsduelige alder, men også ældre og  børn og unge søger kiropraktor for problemer i bevægeapparatet (4;10).

Hvad er dokumentationen for effekt af kiropraktorbehandling?

Kiropraktorer anvender en aktiverende tilgang til patienterne, hvor manuel behandling, træning og øvelser kombineres med rådgivning om fysisk aktivitet og hensigtsmæssig brug af kroppen.

Hvad angår den hyppigt anvendte manipulationsbehandling er der evidens for, at behandlingen kan være effektiv ved smerter fra lænderyggen (11) og nakken (13;14) uanset varighed samt ved muskuloskeletale brystsmerter (15) og nakkerelaterede hovedpiner (16). Ved rygsmerter er effekten af samme størrelse som andre hyppigt anvendte behandlinger som fx træning, og ved nakkesmerter og hovedpiner er effekten sandsynligvis større. Dokumentationen for effekt af manipulationsbehandling ved ekstremitetsklager er relativ sparsom (9). Hvad angår dosis af manipulation til fx ryg- og nakkesmerter ved vi, at tidlig bedring (efter 3-4 behandlinger) er et godt prognostisk tegn for effekt (17). Det optimale antal behandlinger kendes ikke.

Hvad angår træning og øvelser er der god dokumentation for effekt ved ryg- og nakkesmerter af længere varighed (18).

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i dag ikke findes behandlinger som er 100% effektive hos alle patienter, ligesom det er meget vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvordan den enkelte patient vil respondere på behandlingen. Der er for øjeblikket en stor forskningsaktivitet inden for området, og det forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet nye strategier og kombinationer af behandlinger til disse patienter. Kiropraktorer er blandt de mest forskningsaktive inden for området (19).

Kontraindikationer og bivirkninger

Kontraindikationer til manipulationsbehandling omfatter systemiske lidelser, der påvirker integriteten af vævet eller stabiliteten i rygsøjlen som fx svær osteoporose, frakturer, malignitet og visse autoimmune sygdomme. I disse tilfælde kan kiropraktoren dog ofte stadig anvende øvelser, træning og fysisk aktivitet som smertelindrende behandling.

Normale bivirkninger ved manipulationsbehandling omfatter kortvarig ømhed omkring det behandlede sted samt generel træthed (20). Sværere bivirkninger er ekstremt sjældne (21). Det er rapporteret om frakturer og nyopståede eller forværrede smerter oftest i forbindelse med mangelfuld diagnosticering. En uforudsigelig og meget sjælden bivirkning ved manipulation af nakken er dissektion af arterie vertebralis. Der er rejst berettiget tvivl om, hvorvidt dette skyldes selve manipulationen eller en præeksisterende tilstand hos patienten, som giver sig udslag i nakkesmerter og hovedpine. Patienter, der behandles med andre modaliteter end manipulation fx medicin, har nemlig samme risiko for at udvikle tilstanden efter behandling.

Henvisning og tilskud til kiropraktor
Kiropraktorer er autoriserede som primærbehandlere, og patienter kan derfor søge kiropraktor uden henvisning fra egen læge. Den offentlige sygesikring yder tilskud til kiropraktorbehandling ligesom Sygesikringen Danmark og en række andre private forsikrings- og virksomhedsordninger (22).

Læger og fysioterapeuter kan henvise patienter til kiropraktor. Kiropraktorer er tilsluttet sundhedsdatanettet og benytter edifact.

Foredrag

Vi har ved Faaborg rygcenter en lang række foredrag gennem året. Du kan finde og tilmelde dig vores foredrag ved at følge linket

Find foredrag

Tá fat I os

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller har brug for at booke en tid. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider her

Kontakt os

Følg os på Facebook

Følg os på Facebook og få svar på dine spørgsmål, tips og tricks til en sund og smertefri hverdag eller deltag i vores konkurrencer